Oliithe

innovaties voor duurzaam en gezond voedsel

Consultatiesessie Herziening MVI-criteria Catering

Bijlagen

Rapport Criteria Catering

Bijlagen Voorstel Herziening MVI Criteria Catering

Tabel beleidsdoelen


In opdracht van de ambtelijke begeleidingsgroep Herziening MVI-criteria Catering (BuZa, VWS, EZ, I&M) heeft Oliithe een voorstel opgesteld voor het herzien van de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen die de overheid stelt aan haar inkoop van cateringdiensten. Dit voorstel inclusief bijlagen en overzichtsschema vindt u bijgesloten.

Graag nodig ik u, mede namens BuZa, VWS, EZ en I&M, uit om uw opmerkingen, aanvullingen en mogelijke waardering ten aanzien van het voorstel met ons te bespreken tijdens de expert- en stakeholderbijeenkomst Herziening MVI-criteria Catering op 13 juli van 15.30 tot 18 uur, in het gebouw van RWS, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.

Omdat de ambtelijke begeleidingsgroep en ik uw aanwezigheid zeer op prijs stellen, zou ik graag voor vrijdag 30 juni aanstaande van u vernemen of u hiervoor beschikbaar bent. Het globale programma is als volgt:

 

15.00 uur Ontvangst met koffie / thee

15.30 uur Start bijeenkomst en presentatie MVI-herziening

16.00 uur Algemene opmerkingen en vragen

16.30 uur Feedback op verschillende thema’s: gezondheid, duurzaamheid, eerlijke handel enz.

17.15 uur Terugkoppeling feedback en vervolg

17.45 uur Afsluitend informele borrel

 

De uitkomsten van de consultatie worden verwerkt in het definitieve voorstel. Dat wordt vervolgens vastgesteld door de ambtelijke begeleidingsgroep. Waarna het voorstel wordt vertaald naar inkoopcriteria die gepubliceerd worden op PIANOo.

We kijken uit naar uw aanwezigheid!

Sijas Akkerman, mede namens:

Yvonne Koorengevel (Economische Zaken)
Mirte Ruesen en Tessel van Westen (Buitenlandse Zaken)
Hélène Klerken (Volksgezondheid Welzijn en Sport)
Bernard Cino (Infrastructuur en Milieu)
Robert Heijink en Paula Huismans (category management RWS)

 

 

Sijas Akkerman • juni 19, 2017


Vorige post

Volgende post