Oliithe

innovaties voor duurzaam en gezond voedsel

Ervaring en opleidingen

Werkervaring

2017 – heden Directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH)

 • Statutair directeur van de vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Integraal verantwoordelijk (±15 medewerkers, 130 leden, 1100 initiatieven, +1 mln. omzet); Oplossingsgericht en samen met burgers, bedrijven, overheden en wetenschap werken aan Regionale Energiestrategie, duurzame energie en mobiliteit (Schiphol), natuur inclusieve landbouw, circulaire economie, gezonde en groene leefomgeving.

2016 (aug) – heden Directeur Oliithe – denktank & innovaties in food & agro

 • Startup denktank en incubator in food, agro en de circulaire economie. Alle verantwoordelijkheden en activiteiten die bij ondernemerschap komen kijken.

2008 – 2016 (dec) Policy Director Food & Agro – Natuur & Milieu

 • Vanuit managementteam verantwoordelijk voor strategie organisatie, maatschappelijk ondernemen en thema’s voedsel & grondstoffen.

2004 – 2008 Plv. secretaris – Innovatieplatform minister president Balkenende

 • Programmamanager en mt-lid. Onderwerpen: Innovatie in maatschappelijke sectoren; Medeoprichter Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie; Innovatie in het MKB; Kennisinvesteringsagenda; Ontdek Innovatief Nederland; Geven voor weten; De Innovatiebevorderende Overheid!;

2002 – 2007 Senior bestuurs- en beleidsadviseur – gemeente Enschede

 • Concernstaf – stedelijk beleid en strategie. Senior bestuurs- en beleidsadviseur. Gedeeltelijk gedetacheerd bij het Innovatieplatform. Aandachtsgebieden: groen rondom de stad, regionale economie, onderwijs, innovatie. Secretaris Stuurgroep Kennispark Twente. Secretaris Taskforce Zorg & Technologie.

2002 – 2004 Secretaris Stuurgroep Sectorplan Wetenschap & Technologie

 • In de stuurgroep hebben de voorzitters van TUD, TU/e en UT – onder onafhankelijk voorzitterschap van Loek Hermans – de verregaande vorm van samenwerking tussen de drie TU’s vastgelegd.

Portfolio analyse onderzoek, reorganisatie universitaire organisatie, onderzoekbeleid en -sturing, leerstoelenbeleid, kennisvalorisatie, prestatiebekostiging.

1998 – 2001 Redacteur UT-Nieuws, Universiteit Twente (0,7 fte)

Weekblad van de Universi­teit Twente. Oplage 10.000 exemplaren. Nieuws­berichten; reportages; achtergrond verhalen; analyses; columns.

Opleidingen

2014  Advanced master Business NLP – Gecertificeerd NLP Master – DBR

 • Management opleiding gericht op leiderschap, excellent leiding geven en het optimaal sturen en coachen van medewerkers.

2012 Senior managementopleiding Master Business NLP – DBR

2009 Managementopleiding Business NLP – DBR

2006 Cursus Effectief Leidinggeven in Veranderingstrajecten – de Baak

2003 Talent Ontwikkel Programma – de Baak managementcentrum

Studie

1995 – 2001 Wijsbegeerte, chemische technologie, Universiteit Twente

 • Wijsbegeerte van Weten­schap Technologie en Samenleving, chemische technologie Afstudeerscriptie: “Zorg met de dingen, over de morele en politieke rol van dingen en hoe daar verantwoord mee om te gaan” (Latour, Kant, Arendt). Scriptie gehonoreerd met de KIVI-scriptieprijs Technologie, Economie, Samenleving 2002. Eindcijfer afstudeerscriptie: 9. Onderzoek naar de wisselwerking tussen wetenschap, technologie en samenleving vanuit een gecombineerd technisch, sociologisch, wijsgerig perspectief. Diploma november 2001.

1990 – 1995 Chemi­sche Techno­logie, Hogeschool Enschede

 • Afstudeerrichting be­scher­mings­tech­niek. Diploma 1995.

1986 – 1990 MTS Schilderstechniek

 • Christelijk In­stituut voor Be­scher­mings-, Ap­plica­tie- en Pre­sen­tatie­tech­nie­ken (CIB­AP), Zwo­lle. Diploma 1990.

1982 – 1986 LTS Schilderen

 • Scholengemeenschap ‘de Compag­nons’, Drachten. Diploma 1986.